Doel van BSO Klarenbeek is opvang “met-een-thuisgevoel” aan kinderen te bieden. Actief, ondernemend en kindgericht. Door de grote betrokkenheid, vakmanschap en kennis van het team, is dat mogelijk.

Voor haar medewerkers wil BSO Klarenbeek een goede werkgever zijn. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Kinderopvang (MO groep) en ook op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt er voldaan aan de norm. Tenslotte hechten wij aan een open en heldere communicatie en een goede werksfeer.

 

In dit pedagogisch beleidsplan wordt beschreven op welke wijze BSO Klarenbeek een bijdrage levert aan de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen.

 

De GGD inspecteert elk jaar alle kinderopvangorganisaties. Hier vindt u het laatste GGD inspectierapport van BSO Klarenbeek.