Inschrijfformulier

Mocht u interesse hebben in opvang bij Kinderopvang Klarenbeek kunt u dit inschrijfformulier invullen en naar ons opsturen of via deze Link  direct inschrijven. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Pedagogisch beleidsplan

Bij Kinderopvang Klarenbeek krijgen kinderen in een veilige en uitdagende omgeving de kans zich te ontwikkelen tot zelfstandige, zelfbewuste individuen. Hoe we dat doen is vastgelegd in ons pedagogisch beleidsplan. Dit plan beschrijft waarden die centraal staan binnen de opvang en doelstellingen wat betreft de ontwikkeling van kinderen. Het pedagogisch beleidsplan vindt u hier.

 

Eisen en richtlijnen

Onze kinderopvang voldoet aan de eisen die de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen stelt. We houden ons aan de CAO-kinderopvang en volgen zoveel mogelijk de richtlijnen die gegeven worden door  de branchevereniging voor de kinderopvang en BOinK, de vereniging voor ouders.

Toezicht GGD

Kinderopvang Klarenbeek is geregistreerd bij de Gemeente Apeldoorn. Dat betekent dat er toezicht wordt gehouden door de GGD Noord- en Oost Gelderland. Verder voldoen we aan de eisen die gesteld worden door de brandweer en de Arbo-wet. Ons laatste inspectierapport van de GGD vindt u hier.