Peuteropvang de Vecht is een goede voorbereiding op de basisschool.

De peuters leren spelenderwijs om in de basis een goede start te kunnen maken in groep 1. Er is veel aandacht voor: samen spelen, knutselen, taal, lezen, even op je beurt wachten en meedoen met een kringactiviteit.

Er zijn 2 vaste leidsters ( Margot Mannessen en Astrid van der Linde) op een groep van maximaal 14 kinderen. De leeftijd van de kinderen is 2 tot 4 jaar.

Ieder ochtend verloopt volgens een vast ritme

8.30 – 9.00u                   peuters worden gebracht.

9.00 -10.00u                  vrij spel, knutselactiviteit, 1 op 1 aandacht.

10.00u                           samen opruimen, handen wassen, evt. even plassen

10.20u                           Gezamenlijk fruit eten en drinken, liedjes zingen, gezellig kletsen met elkaar.

10.50u                           jassen aan en buitenspel, bij slecht weer beweegspelletjes in de klas.

11.15u                           in de kring, verhaaltje lezen, liedjes zingen, beurtspelletjes

11.45- 12.00u                peuters worden opgehaald.

Natuurlijk is er ook af en toe een feestje dat wordt gevierd of we doen een uitstapje of i.d.

Loop gerust even binnen om een kijkje te nemen, we zijn er op maandag en donderdagochtend.

U bent van harte welkom!

(u vindt ons in de Antoniusschool)